Yazacak Ne Çok Şey var

Bugün bir kaç farklı konuda kısa kısa yazmak istiyorum.
Yerli malı haftası

Akşam kızımı kreşten alırken öğretmeni elime bir not tutuşturdu. Yarın okula kek getirmemizi istiyor. Meğer yarın yerli malı haftası için kutlama yapacaklarmış.

En son yerli malı haftası kutladığımda çocuktum. Nereden baksanız yirmi, yirmibeş yıl geçmiştir. Bir garip oldu içim. Hem sevindim, hem burkuldum. Meğer 12 Aralık’a başlayan hafta yerli malı haftası olarak kutlanıyormuş hâlâ…
Üniversitelerde şiddet

Bugün, aralarında fakülteden meslektaşlarımın da olduğu bir grup akademisyen üniversitelerde giderek artan şiddeti protesto etmek ve bu soruna kamuoyunun dikkatini çekmek için Cebeci kampüsünden Kızılay’a kadar sessiz bir yürüyüş yapıp orada bir basın açıklaması yaptılar. Açıkcası benim üniversitelerde şiddetin artmakta olduğundan haberim yoktu bu yürüyüşü öğreninceye kadar. Oysa epey ciddi olaylar oluyormuş. Örneğin, bundan bir iki hafta önce bir öğrencinin bileğini satırla kesmişler. Benzeri başkaca olaylar da oluyormuş. Hocalara da saldırılar varmış. Çok şaşırdım bunları öğrenince.

Akşam evde ana haber bültenlerini izlerken daha da çok şaşırdım ama: Bildik-büyük TV kanallarının hiçbiri anahaber bültenlerinde akademisyenlerin bugünkü yürüyüşüne hiç yer vermediler. Büyük medya, yapılan basın açıklamasını takip etmedi galiba. Üniversite öğrencilerinin birbirlerini doğruyor, hocalarına saldıyor olması haber olarak değerlendrilmezken, halkımızın taksitle estetik olmaya başlaması ana haber bültenlerinde önde gelen haber olarak yerini almıştı bugün. Ne acı değil mi?
Müstehcenlik ve çocuk pornosu

Ceza kürsüsündeki bir arkadaşımı önümüzdeki hafta gerçekleşecek bir panele davet edilmiş panelist olarak. Çocuk istismarı ve çocuk pornosu ve bunların ceza hukukundaki yeri üzerine konuşacakmış. Bana yeni TCK’daki 226. madde hakkındaki fikrimi sordu bugün sohbet arasında. Henüz yeni TCK’yı incelemiş olmadığım için “hiç bir fikrim yok” dedim ona.

Kanunu açtık, birlikte baktık. Eski kanunda olmayan müstehcenlik ve çocuk istismarı ile ilgili yeni bir (bir kaç) suç eklenmiş yeni TCK’ya . Kanunun 226. maddesinde “müstehcenlik” başlığı altında içinde içinde çocuklara yönelik ya da çocuk içeren müstehcen yayın ve eylemler (ve başkaca şeyler de) suç olarak nitelendirilmiş.

Epeyce tartıştık bu madde üzerinde. Herkesin 301 ile kafayı bozduğu bir ortamda hiç dikkat çekmeyen 226. madde ile ilgili düzeltilmesi gereken o kadar çok şey var ki. Hani son dönemde çocuk pornosuna ilişkin haberler çıkmasaydı kimsenin 226’ya bakacağı yoktu herhalde. Cezacı arkadaşlar artık o maddedeki sorunları bir kaç makalede ele alırlar sanırım. Umarım kanun koyucu da o makaleleri okur.
Meraklısı için 226. maddenin metnini buraya aktarıyorum:
Müstehcenlik

Madde 226- (1) a) Bir çocuğa müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünleri veren ya da bunların içeriğini gösteren, okuyan, okutan veya dinleten,

b) Bunların içeriklerini çocukların girebileceği veya görebileceği yerlerde ya da alenen gösteren, görülebilecek şekilde sergileyen, okuyan, okutan, söyleyen, söyleten,

c) Bu ürünleri, içeriğine vakıf olunabilecek şekilde satışa veya kiraya arz eden,

d) Bu ürünleri, bunların satışına mahsus alışveriş yerleri dışında, satışa arz eden, satan veya kiraya veren,

e) Bu ürünleri, sair mal veya hizmet satışları yanında veya dolayısıyla bedelsiz olarak veren veya dağıtan,

f) Bu ürünlerin reklamını yapan,

Kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır.

(2) Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve yayın yolu ile yayınlayan veya yayınlanmasına aracılık eden kişi altı aydan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(3) Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünlerin üretiminde çocukları kullanan kişi, beş yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu ürünleri ülkeye sokan, çoğaltan, satışa arz eden, satan, nakleden, depolayan, ihraç eden, bulunduran ya da başkalarının kullanımına sunan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(4) Şiddet kullanılarak, hayvanlarla, ölmüş insan bedeni üzerinde veya doğal olmayan yoldan yapılan cinsel davranışlara ilişkin yazı, ses veya görüntüleri içeren ürünleri üreten, ülkeye sokan, satışa arz eden, satan, nakleden, depolayan, başkalarının kullanımına sunan veya bulunduran kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(5) Üç ve dördüncü fıkralardaki ürünlerin içeriğini basın ve yayın yolu ile yayınlayan veya yayınlanmasına aracılık eden ya da çocukların görmesini, dinlemesini veya okumasını sağlayan kişi, altı yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(6) Bu suçlardan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

(7) Bu madde hükümleri, bilimsel eserlerle; üçüncü fıkra hariç olmak ve çocuklara ulaşması engellenmek koşuluyla, sanatsal ve edebi değeri olan eserler hakkında uygulanmaz.

Reklamlar